Chór Męski RESONANTAE

Na przełomie 2015 i 2016 roku w chórze nastąpiły poważne zmiany strukturalne i personalne. Wieloletniego dyrygenta zespołu Józefa Peperę w styczniu 2016 r. na tym stanowisku zastąpił Jakub Pięta – muzykolog, pianista, a obecnie student Chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zmiany w chórze sięgnęły również sfer artystyczno – estetycznych. Nowy dyrygent radykalnie zmienił repertuar, wyznaczył nową ścieżkę artystyczną, a także zaproponował nazwę dla zespołu – „resonantae”, co z języka łacińskiego luźno można tłumaczyć jako „brzmienia”.

 Zespół bierze udział w licznych przeglądach i koncertach w kraju oraz za granicą. W czerwcu 2017 r. koncertował na Ukrainie – we Lwowie (koncert w Katedrze Lwowskiej) i Krzemieńcu, w sierpniu 2018 roku na Słowacji (koncert w Jaskini Bielańskiej) i w Pieninach – uświetnienie Mszy Św. w Dębnie Podhalańskim, a w sierpniu 2019 roku chór koncertował w Czechach, gdzie dał koncert w Libochovicach, a także miał możliwość zaśpiewania w sali koncertowej Czeskiego Parlamentu.

Występ Chóru RESONANTAE

Chór powstał w 1996 roku przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach z inicjatywy ówczesnego katechety ks. Krzysztofa Gaca. Był on zarazem pierwszym dyrygentem, jak i opiekunem duchowym. Po odejściu księdza Gaca przez blisko 20 lat chór prowadził nieżyjący już Józef Pepera – bratkowicki organista. W okresie od września 2003 r. do lipca 2004 r. chórem kierował ks. Marek Prajsnar.

Chór regularnie uczestniczy w liturgii Mszy Świętych w swojej rodzimej parafii. Od 2014 roku jest współorganizatorem Koncertów Bożonarodzeniowych w Bratkowicach, a w 2015 roku zainicjował organizację Koncertu Pieśni Patriotycznych pod patronatem Starosty Rzeszowskiego.

W styczniu 2019 roku chór został oficjalnie włączony w szeregi Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie.

Skip to content