Chór Mieszany “Cantus”

Chór w Trzcianie powstał w 1932 roku. Z inicjatywy ks. proboszcza Kazimierza Kuźniarskiego ówczesny organista Bronisław Lis założył chór kościelny. W 1938 roku chór przejął Włodzimierz Doskocz nauczyciel miejscowej szkoły. W najtrudniejszym okresie okupacji prze 2 lata chór prowadził Michał Frankiewicz. Próby chór odbywały się wówczas potajemnie, każda próba w innym domu. Kolejnymi dyrygentami chór w latach powojennych byli: Jan Kalitan, Zdzisław Draus, Jan Długosz. W latach 60 XX wieku prowadzeniem chór zajął się miejscowy organista Henryk Sobkowicz. W 1971 roku do parafii w Trzcianie przybył nowy organista Józef Barlik- młody uzdolniony muzyk, który prowadził chór do 2009 roku. Niestety w 2009 roku w wyniku długiej choroby P. Józef Barlik zmarł. Po jego śmierci dyrygentem chóru został jego syn Bogdan Barlik. Był on dyrygentem chóru do końca 2012r.

Obecnie chór prowadzi miejscowy organista i równocześnie instruktor GCKSiR Łukasz Adamus. W 1986 roku chór wstąpił do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie i przyjął nazwę „Cantus”.


Na początku powstania chóru jego repertuar stanowiły pieśni związane z rokiem liturgicznym. W latach okupacji mimo zakazów okupanta śpiewano, pieśni patriotyczne, biesiadne, obrzędowe i ludowe. W kościołach organizowano koncerty podczas nabożeństw. W latach 50 XX wieku chór liczył ok 80 śpiewaków. Był chórem mieszanym, miał sekcje rewii tanecznej. Często koncertował w różnych zakładach pracy Rzeszowa. Chór występował podczas wszystkich uroczystości kościelnych związanych z rokiem liturgicznym. Chór uświetniał swoimi występami wszystkie uroczystości środowiskowe i rocznicowe w Trzcianie. Największe sukcesy chór odnosił pod kierownictwem Józefa Barlika. Był on bardzo uzdolnionym muzykiem i za jego kierownictwa poziom artystyczny chóru bardzo się podniósł. Do repertuaru chór trafiły pieśni najwybitniejszych kompozytorów polskich jak i europejskich m.in. Feliksa Nowowiejskiego , Józefa Świdra, Stanisława Moniuszki, W. A. Mozarta, Ch. Gounoda, G.F. Haendla . Obecnie w repertuarze chóru są zarówno pieśni związane z rokiem liturgicznym, jak i utwory świeckie: patriotyczne, biesiadne, rozrywkowe, ludowe, zarówno kompozytorów polskich jak i zagranicznych.


Na przestrzeni ponad 90 lat działalności chóru w Trzciane śpiewało w nim kilkaset mieszkańców W skład chóru wchodzi obecnie 26 osób. Są wśród nich uczniowie gimnazjum, studenci, licealiści oraz osoby pracujące. Mimo różnic zawodów i wieku wszystkich chórzystów łączy wspólna pasja śpiewania. Nie było by niczego gdyby nie chórzyści rozmiłowani z dziada pradziada w polskiej muzyce i śpiewie. Chór koncertuje podczas wydarzeń związanych z życiem kulturalnym regionu, Polski i poza jej granicami.

Wszystkie uroczystości kościelne w naszej parafii wzbogaca swoim śpiewem chór „Cantus”. Wszystko to: „Bogu na chwałę, ludziom na radość…”. Chór uczestniczył w wielu festiwalach m. in. W Rumii, Katowicach. Legnicy, Będzinie , Barczewie, Łodzi, Rzeszowie. Brał udział w koncertach ”Alleluja” , „Koncertach kolęd i pastorałek”. Fragmenty dorobku chóru były prezentowane w TVP Rzeszów oraz Radiu Rzeszów. Chór uczestniczył w mszach papieskich podczas wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce w 1991 r w Rzeszowie i 1997 w Krośnie. Brał udział w oprawie mszy świętych koronacyjnych: Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, Matki Bożej Chmielnickiej, Matki Bożej Ropczyckiej i Matki Bożej Czudeckiej. Uczestniczył w wielu regionalnych koncertach i przeglądach.


Obecnie chór działa pod patronatem Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie oraz parafii Trzciana. 20 listopada 2022 roku obchodził 90-lecie swojej działalności.

Ważniejsze osiągnięcia chóru:
 wyróżnienia na Diecezjalnych Przeglądach Chórów  Diecezji Przemyskiej w latach
1986,1988, 1990.
 III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej  im, ks. Ormińskiego w
Rumii w 1991 roku
 nagroda Wojewody Rzeszowskiego w dziedzinie  Kultury i Sztuki dla dyrygenta
Józefa Barlika w 1992 roku
 II nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej  „Cantate Deo” w Rzeszowie
w 1998r, 2000r, 2010r
 I nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek  im Ks. Szwarlika w
Będzinie w 2001r.
 III nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni  Chóralnej w Katowicach w
2002 roku
 I nagroda na Łódzkim Festiwalu Chórów „Cantio Lodziensis” w 2003 roku
 III nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F.
Nowowiejskiego w Barczewie w 2004 roku
 III nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im Ks. Szwarlika w
Będzinie w 2011 roku
 I miejsce w III Ponadregionalnym Konkursie Pieśni Maryjnej w Mrowli w 2013 roku
 III nagroda na Rzeszowskim Festiwalu Kolęd  i Pastorałek w 2014 roku

Koncerty i wydarzenia ostatnich lat:

 • styczeń 2015r – Koncert Bożonarodzeniowy ”Bóg się Rodzi” w Pstrągowej,
 • luty 2015r nagranie kolęd na płytę wydawaną przez GCKSiR w Trzcianie,
 • lipiec 2015 udział w obchodach 10-lecia powstania GCKSiR w Trzcianie,
 • marzec 2016r oraz marzec 2017 udział w Koncercie Pieśni Pasyjnej w Parafii Miłosierdzia
  Bożego w Rzeszowie,
 • udział w corocznych Przeglądach Kolęd i Pastorałek organizowanych przez Gminne
  Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie,
 • czerwiec 2016 r udział w XX Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo”
  w Rzeszowie,
 • listopad 2016 udział w Koncercie Pieśni Patriotycznej w Bratkowicach,
 • styczeń 2017r udział w Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej Kolędy i Pastorałki w
  Myślenicach,
 • styczeń 2018 r III wieczór Kolęd i Pastorałek w parafii św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu,
 • czerwiec 2018r Koncert Chórów w GCKSiR w Trzcianie,
 • czerwiec 2018r. VI Koncert Chórów w Wielopolu Skrzyńskim,
 • październik 2018r udział w koncercie chórów w Wiercanach,
 • listopad 2018r udział w gminnych obchodach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
  przez Polskę, organizowanych przez GCKSiR w Trzcianie
 • oprawa wszystkich uroczystości kościelnych jakie odbywają się w Kościele Parafialnym w
  Trzcianie.

Strona www:   Facebook

Skip to content