Park podworski w Bratkowicach

Bratkowicki park w obecnych granicach zajmuje powierzchnię 5,2 ha. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu został wpisany jako dobro kultury do rejestru zabytków. Stanowi pozostałość dawnego założenia dworsko – parkowego w Bratkowicach, funkcjonującego nieprzerwanie przynajmniej od XVI w. do 1908 r.

W parku znajduje się plac zabaw z piaskownicą, drewniana altana i pomosty nad stawem. Wszystkie te elementy połączone są alejkami. W parku znajduje się także obelisk upamiętniający poległych żołnierzy Armii Krajowej wzniesiony w roku 2011 staraniem Samorządu Gminy Świlcza oraz mieszkańców Bratkowic w 69 rocznicę Akcji “Burza”, do którego prowadzi dębowa aleja. Z parkiem sąsiaduje siłownia plenerowa.

Park jest scenerią wielu wydarzeń kulturalnych, m. in. obchodów rocznic „Akcji Burza” czy Podróży Artystycznej Regionami Kulturowymi.

Skip to content