Świlczańska kolęda w zgodzie z tradycją

17 grudnia w GCKSiR w Trzcianie tradycja połączyła się z nowoczesnością podczas „Świlczańskiej kolędy w zgodzie z tradycją”.

Spotykanie odbyło się dzięki projektowi „Podkarpacka Kultura bez barier”. Jest to międzynarodowy projekt, który ma na celu wsparcie i rozwój przedsiębiorczości lokalnych twórców, artystów, instytucji dziedzictwa kulturowego i ośrodków kultury z 5 podkarpackich gmin –
Gmina Czarna, Kołaczyce, Narol, Niwiska oraz Świlcza.

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi
1 685 963,64 PLN.

Organizatorami wydarzenia było Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin oraz Gmina Świlcza. Swoją obecnością zaszczyciła liczna publiczność wraz z zaproszonymi gośćmi.

Był to wyjątkowy wieczór łączący tradycję i nowoczesność. Przybliżono tradycyjny obrzęd wigilijny w wykonaniu Grupy Obrzędowej im. Marii
i Józefa Dziedziców – na żywo oraz w wirtualnej rzeczywistości, a Kapela GCKSiR zaprezentowała kilka tradycyjnych kolęd w nowoczesnych aranżacjach. Poza ucztą dla ducha, było też coś dla ciała. Zadbały o to Panie z terenu gminy, które przygotowały 12 wigilijnych potraw
i częstowały nimi wszystkich przybyłych. Podczas wydarzenia wyświetlono także filmy ze wspomnieniami mieszkańców naszej gminy, którymi podzielili się przed kilkoma tygodniami. Opowieści te przybliżyły świąteczne zwyczaje i tradycje, pokazały jak wiele zmieniło się na przestrzeni lat w obchodach Bożego Narodzenia.

W ramach projektu wydano publikację, w której połączono wspomnienia, potrawy i kolędy. Do powstałych nagrań wideo i audio prowadzą
w niej linki w formie kodów QR. Publikację można było odebrać bezpłatnie.

Również bezpłatnie udostępniono film w technologii VR. Po założeniu okularów można było przenieść się w sam środek przygotowań do Wigilii w dawnej izbie.

Głos zabrali: Poseł na Sejm RP – Pan Adam Dziedzic, pełniący funkcję Wójta Gminy Świlcza – Pan Dawid Homa oraz jeden z założycieli Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin – Pan Jan Marković. 

Szanowni Państwo – bardzo dziękujemy za Waszą obecność. Mamy nadzieję, że wspomnieniem tego wieczoru będziecie się dzielić
w rodzinnych gronach.

Skip to content