39 Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego

Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego co roku gromadzi licznych tancerzy i muzyków na dwudniowym święcie folkloru. Organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie konkurs odbył się już po raz 39. Od 20 lat prezentacje konkursowe odbywają się w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcianie.

W tegorocznej edycji zaprezentowało się blisko 550 artystów. Powitani przez organizatorów podczas uroczystego otwarcia, byli przed każdym występem zapowiadani przez prowadzącego gawędziarza – Stanisława Jaskułkę. 

Sobotni przegląd rozpoczęły zespoły dziecięce, które występowały pozakonkursowo. Zabawy i tańce dziecięce prezentowały zespoły: Dziecięcy Zespół Regionalny „Nowe Lotko” z Bukówca Górnego, woj. wielkopolskie, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Zaborowiacy” z Czudca, woj. podkarpackie, Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe Niskowioki” z Niskowej, woj. małopolskie, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mała Okrasa” z Pawłowa, woj. świętokrzyskie. 

Każdy kolejny występ to dodatkowe emocje związane z oceniającym występ Jury. W tym roku w gronie komisji zasiedli: Tomasz Nowak (przewodniczący jury), Paweł Paluch, Jadwiga Bär, Piotr Jop

W konkursie wzięło udział 14 zespołów (Zespół Regionalny „Nowe Lotko” z Bukówca Górnego, woj. wielkopolskie, Zespół Pieśni i Tańca „Wisznia” z Wiśniowej, woj. podkarpackie, Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie” ze Strzyżowa, woj. podkarpackie, Zespół Pieśni i Tańca „Godziembianie” z Pawłowa, woj. świętokrzyskie, Zespół Pieśni i Tańca „Wolany” z Woli Zarczyckiej, woj. podkarpackie, Zespół Regionalny „Sądeczanie” z Nowego Sącza, woj. małopolskie, Zespół Ludowy „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej, woj. podkarpackie, Zespół Regionalny ” Kowalnia” ze Stróż, woj. małopolskie, Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie” z Bodzentynia, woj. świętokrzyskie, Zespół Regionalny „Starosądeczanie” z Mostek, woj. małopolskie, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie” z Markowej, woj. podkarpackie, Zespół Regionalny im. Jana Jędrola „Regle” z Poronina, woj. małopolskie, Zespół Regionalny „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego,

woj. podkarpackie, Zespół Pieśni i Tańca „Pułanie” z Trzciany, woj. podkarpackie) oraz 16 par tanecznych (z zespołów podanych wcześniej pary

z Gaci oraz z Zespołu „Zakukała Kukułecka” woj. mazowieckie). Prezentowali folklor swoich regionów, charakterystyczne tańce i przyśpiewki.

Nikt z uczestników konkursu nie wyszedł głodny. Każdy z zespołów został zaproszony na obiad w filii GCKSiR w Świlczy, po zakończeniu prezentacji konkursowych grupy bawiły się na kolacji integracyjnej, a nocujący w hotelach zjedli pożywne niedzielne śniadanie.

Wszystkie posiłki zostały przygotowane przez pracowników GCKSiR, członków Koła Gospodyń Wiejskich w Świlczy oraz Grupy Obrzędowej

im. Marii i Józefa Dziedziców. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie konkursu oraz pracę podczas jego trwania.

W niedzielę w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbył się koncert galowy i ogłoszenie wyników konkursu. W kategorii par tanecznych drugie miejsce zajęli „nasi” Jolanta Majka i Piotr Drozd. Gratulujemy!

Protokół z posiedzenia Jury w załączniku poniżej.

Skip to content